Gemeentelijk Hulpmiddelen Register (GHR)

Speciaal voor gemeenten heeft het NTAC het web-based registratie- en beheersysteem GHR (Gemeentelijk Hulpmiddelen Register) ontwikkeld.

Gemeentelijk Hulpmiddelen Register (GHR) is een webapplicatie voor gemeenten. In een sterk beveiligde database leggen gemeenten alle afspraken vast die zij in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maken met leveranciers en indien van toepassing de depothouder over de aanvraag, levering en facturatie van Wmo-hulpmiddelen. GHR zorgt voor een efficiƫnte verstrekking van Wmo-hulpmiddelen (o.a. meer herverstrekkingen), een kortere doorlooptijd en optimale dossiermonitoring.

De applicatie is een beproefd systeem welke in de AWBZ/WLZ reeds jaren tot volle tevredenheid van alle partijen in gebruik is (zorgkantoren en leveranciers).

Hoe werkt het?
Met het web-based registratie- en beheersysteem GHR verloopt alle communicatie tussen gemeenten, leveranciers en depothouder digitaal. Aanvragen van nieuwe hulpmiddelen en herverstrekkingen worden dankzij GHR goed en snel uitgeleverd met minimale administratieve druk. Gegevens worden real-time op de juiste plek opgeslagen en automatische controlesystemen zien toe op een correcte uitvoering en afwikkeling van de gemaakte afspraken. In het geval een actie niet overeenkomt met de geldende contractafspraken koppelt GHR dit automatisch digitaal terug aan de leverancier. Met GHR beschikken gemeenten 24/7 over real-time managementinformatie. Ook kunnen zij dossiers van aanvraag tot levering volgen met een track & trace-systeem.

De kracht van GHR

  • Gebruiksvriendelijk en veel gebruikt registratie- en beheersysteem
  • Web-based; geen aanvullende ICT-koppelingen of -aanpassingen nodig
  • Kwalitatief betere (minder fouten) en snellere levering van Wmo-hulpmiddelen
  • Ingebouwde automatische controlesystemen
  • Efficiency en kostenbesparing door o.a. minimale administratieve druk
  • Optimale monitoring en inzicht in processen, reparatie- en klachtenregister
  • Factuurcontrole
  • Onafhankelijke managementinformatie
  • Helpdesk tijdens kantooruren, 24/7 technische systeemondersteuning
  • GHR en de bijbehorende werkwijze is bekend bij alle hulpmiddelen leveranciers