Gemeenten

Het NTAC en haar zusterorganisatie MAAZ ondersteunen gemeenten bij Europese aanbestedingen en het professionaliseren van hun inkoopprocessen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De adviseurs van het NTAC weten alles van hulpmiddelen, bruikleen, rolstoelpooling, inkoop, aankoop en beheer. Daarnaast hebben zij jarenlange ervaring met zorgverzekeraars en zorgkantoren en weten zij uitstekend de weg in de zorgbranche.

Onze diensten
U bent bij het NTAC aan het juiste adres voor:

  • Beoordelingsadvies: over hulpmiddelen, diensten en/of leveringen.
  • Beleidsmatig advies: over zaken als hulpmiddelen, besparingen en doorlooptijden.
  • Kwaliteitsbewaking en klachtenafhandeling: het NTAC vervult een ombudsfunctie.
  • Procesbeheersing: voor optimale (kosten)efficiency.