Zorgverzekeraars

Het NTAC biedt zorgverzekeraars onafhankelijk advies; van de juridische en financiële beoordeling van aanvragen tot de inzet van managementinformatie en kwaliteitswaarborging. U kunt bij onze deskundige NTAC-adviseurs terecht voor:

  • Beoordelingsadvies: over het recht van een verzekerde op een aangevraagd hulpmiddel en/of over de noodzaak en juistheid van de aanvraag in relatie tot de gestelde diagnose.
  • Prijscontrole: van offertes en facturen.
  • Materiële en kwaliteitscontroles: op afgeleverde hulpmiddelen (o.a. orthopedische schoenen, protheses, ortheses en rolstoelen). Daarnaast evaluatie van product en prijs, kwaliteit, bruikbaarheid en doelmatigheid.
  • Ombudsfunctie: klachtenafhandeling en registratie van leveranciers ten behoeve van kwaliteitsbewaking.
  • Technisch advies bij klachten: in het geval van bezwaren. Technisch advies volgt na overleg tussen de technisch adviseur, de verzekerde en de medische/juridische dienst.
  • Beleidsmatig advies: over (kosten)efficiënter werken.
  • Huisbezoeken: bij twijfel over het recht van een verzekerde op een aangevraagd hulpmiddel (indicatiecontrole).
  • Overeenkomstenbeheer: het afsluiten van inkoopovereenkomsten voor hulpmiddelen. Het NTAC beschikt over een database, die zorgverzekeraars en leveranciers met elkaar in contact brengt.